این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

دسته بندی ها

سيني كابل


توضیحات

سيني كابل – Cable Tray

سيني كابل ميتواند جهت عبور كابلهاي كنترل و روشنايي كه در اثر عبور جريان الكتريسيته گرماي زيادي توليد ميكنند مورد استفاده قرار ميگيرد.سيني هاي كابل به صورت مشبك و غير مشبك با رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي طراحي و ساخته ميشوند . به طوريكه كمترين مقدار ضايعات ورق در راستاي حفظ سرمايه هاي ملي و بيشترين استحكام تحمل بار و دوام كافي در شرايط مختلف آب و هوايي را دارا باشند.بر اساس اصول فني ، مهندسي و با شبيه سازي هاي كامپيوتري مبتني بر المان محدود و نهايتا" آزمايشهاي نمونه اي ضمن بهره گيري از تجارب موجود سطوح سيني تعداد و اندازه خم ها براي تحمل بار مورد نياز محاسبه و بومي شده است .


قیمت: ثبت نشده است
دسته بندی: ثبت نشده است
وضعیت: ثبت نشده است
برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید