این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

دسته بندی ها

نردبان كابل


توضیحات

نردبان كابل - Cable Ladder
به جهت تماس بيشتر كابل هاي قدرت با هواي محيط (در كابل كشي سنگين) كه باعث ايجاد گرماي زياد ميشوند نردبان كابل مورد استفاده قرار ميگيرد.

قیمت: ثبت نشده است
دسته بندی: ثبت نشده است
وضعیت: ثبت نشده است
برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید